Informace

 P  O  Z O  R   ! ! ! 

Pondělí – Neděle – Sehnal Petr – 777171448

 

Každý, mimo členy Svazu Motokrosu Boršice, z.s. je povinen před zahájením tréninku odeslat SMS správci tratě se jménem a číslem motocyklu.  Každý je povinen při vstupu nebo pohybu v lokalitě se řídit zveřejněnými pokyny pro vstup a pohyb v lokalitě. Tomu kdo nepošle SMS bude účtován poplatek 250Kč.

SMS na telefon: 777171448

 P  O  Z O  R   ! ! ! 

Vstup a pohyb v lokalitě výhradně na vlastní nebezpečí!

 

 

Pokyny pro osoby vstupující nebo se pohybující v lokalitě :

Každý je povinen dbát zvýšené pozornosti, předvídat a předcházet možným hrozícím nebezpečím.

 • V lokalitě motokrosové trati je především zakázáno:
 • Pohyb chodců po tréninkové motokrosové trati a v její blízkosti
 • Ohrožovat zdraví a život svůj i všech ostatních osob v lokalitě
 1. Vstup a trénink nezletilým osobám bez dozoru zákonného zástupce
 1. Tréninková dráha není veřejnou komunikací a na jízdu po dráze se nevztahuje zákonné ani smluvní pojištění odpovědnosti za škodu / havarijní pojištění.
 2. Před zahájením tréninku je každý povinen se seznámit s charakterem a vlastnostmi tréninkové tratě.
 3. Každý, kdo se zúčastňuje jízdy po dráze nebo v této lokalitě tak činí na vlastní nebezpečí. Také osoby, které se zdržují v tréninkové lokalitě tak činí na vlastní nebezpečí.

Svaz Motokrosu Boršice, z.s.  nenese jakoukoli odpovědnost za škody na zdraví či  majetku z důvodu pohybu osob v lokalitě.

Každý je povinen počínat si tak, aby nedošlo při jízdě ke škodě na zdraví svém i ostatních účastníků jízdy, majetku, přírodě či životním prostředí.

 1. Každý je povinen přizpůsobit jízdu po tréninkové dráze a její rychlost svým schopnostem, stavu motocyklu, stavu tréninkové dráhy, aktuálním klimatickým podmínkám a ostatním účastníkům tréninku, jakož i dalším osobám.
 1. Každý plně odpovídá za škody jím způsobené.
 2. V případě nezletilosti účastníka přebírá občansko-právní a trestní odpovědnost jeho zákonný zástupce.
 3. Tréninkové dny : úterý až neděle od 7.30 hodin do 20.00 hodin
 4. Každý je povinen před zahájením tréninku odeslat SMS na shora uvedený telefon správci tratě se jménem a číslem motocyklu.  Při porušení této povinnosti bude účastníkovi tréninku účtován poplatek 250Kč
 5. Za užití tréninkové tratě je vybírán příspěvek do pokladny „ Svazu Motokrosu Boršice, z.s.“ ve výši 150 Kč, který bude využit pro naplnění jeho  cílů.
 6. Každý je povinen dodržovat pokyny správce tratě.
 7. Jízda po tréninkové trati je s výjimkou motocyklů a strojů údržby zakázána.
 8. Kontakt: Správce trati:   Sehnal Petr – 777171448